sales@yunnantravelguide.com
About Us Contact Us
¡¡Home -> Tour -> Silk Road  
Service Guide

Recommend information
Badain Jaran Desert Lakes
Price from:US$2100
Badan Jilin Desert Hiking
Price from:US$1500
Zhangye Danxia and Badain
Price from:US$1200
Badain Jaran Desert Hiking
Price from:US$1400
Badain Jaran Desert Tour -
Price from:US$1000
Badain Jaran Desert Hiking
Price from:US$3000
China Travel Advisor
Email:
sales@yunnantravelguide.com
 
Tel:0086-18787625270
Travel Blog
 
China Tour Search
Where to visit:
 • Lijiang
 • Shangrila
 • Kunming
 • Dali
 • Jinghong
 • Yuanyang
 • Jianshui
 • Dongchuan
 • Tibet
 • Xi'an
 • Guilin
 • Beijing

Silk Road Travel-Silk Road Tours-China Silk Road Adventure

Silk Road
Zhangye Danxia Landform Dunhuang Desert Tour - 6 Days ¡¡¡¡View details
Visit the breathtaking rainbow mountains in China - Zhangye Danxia Landform;Go to see "the First and Greatest Pass under Heaven - Jiayuguan Pass;Once in a lifetime journey to the Louvre of Buddhist Art - Mogao Grottoes.
Price from:US$900 

Badain Jaran Desert Lakes & Dunes Exploration Tour - 17 Days ¡¡¡¡View details
Explore highest sand dunes Bilutu, visit Badain Jaran Desert Lakes, trekking through the largest and highest stationary sand dunes in the world.
Price from:US$2100 

Badan Jilin Desert Hiking and Camping Tour - 10 Days ¡¡¡¡View details
Tour in the Badain Jaran desert with an overnight camp, peaking with an ascent of one of the world¡¯s tallest dunes.
Price from:US$1500 

Zhangye Danxia and Badain Jaran Desert Tour - 8 Days ¡¡¡¡View details
Zhangye to see the unique rainbow mountains in Zhangye - Danxia Landform Geographical Park;Take an adventure to the most scenic desert in China - Badain Jaran Desert.
Price from:US$1200 

Badain Jaran Desert Hiking Tour - 7 Days ¡¡¡¡View details
Alxa Youqi - Xiaoshaozaohaizi (Lake) - Xianggang Jilin - Zhongnuo Ertu - Eken Jilin -Wuritu Baolige - Bayin Nuoer -Saihan Ailitu -Dabu Sutu - Celier Ritu - Aiyige Nuoer - Chagannao Haitu - Dashazaohaizi - Alxa Youqi
Price from:US$1400 

Badain Jaran Desert Tour - 6 Days ¡¡¡¡View details
The spring-fed lakes in the Badain Jaran Desert are not mirages. They are a geographical anomaly that has been fascinating visitors for years.
Price from:US$1000 

Badain Jaran Desert Hiking Tour -19 Days ¡¡¡¡View details
19 Days Badain Jaran Hiking Group Tour, Beijing, Dunhuang, Jiayuguan, Badain Jaran Desert, Zhangye, Wuwei, Lanzhou.
Price from:US$3000 

Travel from Xian to Kashgar China Silk Road Tour - 13 Days ¡¡¡¡View details
Travel from Xian to Kashgar, Travel from Dunhuang to Kashgar,China Silk Road Tour,Travel from East to West China Tour, North China Tour, China Silk Road Tour,China Silk Road Voyage, China Silk Road Adventure.
Price from:US$3200 

Kashgar to Lanzhou Tour - 9 Days ¡¡¡¡View details
Kashgar to Lanzhou Tour,Kashgar to Urumqi Tour,Kashgar to Turpan Tour,Kashgar to Duhuang Tour, Urumqi to Lanzhou Tour, Duhuang to Lanzhou Tour, Dunhuang to Lanzhou Tour, Turpan to Lanzhou Tour.
Price from:US$1800 

Kashgar Hotan Niya Korla Turpan Urumqi Tour - 9 Days ¡¡¡¡View details
Kashgar to Urumqi Tour, Xinjiang to Kashgar Tour, Urumqi Turpan Xinjiang Tour, Kashgar to Taklamakan Tour, Urumqi to Taklamakan Tour, Hotan to Taklamakan Tour, Xinjiang Taklamakan Tour, China Takalamakan Tour.
Price from:US$1800 

China Silk Road Muslim Tour - 15 Days ¡¡¡¡View details
China Silk Road Muslim Tour,China Xinjiang Muslim Tour,China Gansu Muslim Tour,Beijing Muslim Tour, Urumqi Muslim Tour, Kashgar Muslim Tour, Turpan Muslim Tour,Dunhuang Muslim Tour, Xian Muslim Tour,Shanghai Muslim Tour.
Price from:US$3700 

Beijing Lanzhou Linxia Xian Muslim Halal Tour - 9 Days ¡¡¡¡View details
Beijing Muslim Tour,Lanzhou Muslim Tour,Linxia Muslim Tour,Xian Muslim Tour,Beijing Halal Tour,Lanzhou Halal Tour,Linxia Halal Tour,Xian Halal Tour,China Halal Tour,China Muslim Tour, China Muslim Halal Tour.
Price from:US$2100 

Kashgar Turpan Dunhuang Xian Tour - 11 Days ¡¡¡¡View details
Kashgar to Xian Tour, Turpan to Xian Tour, Dunhuang to Xian Tour, Xinjiang to Xian Tour, Silk Road Kashgar to Xian Tour, Xinjiang Gansu Xian Tour,Chian Silk Road Xinjiang to Xian Tour, Kashgar Turpan Dunhuang Xian Tour.
Price from:US$2400 

Kashgar Urumqi Turpan Dunhuang Tour - 6 Days ¡¡¡¡View details
Kashgar Urumqi Turpan Dunhuang Tour, Xinjiang Gansu Tour, Xinjiang Gansu Travel, Kashgar Urumqi Tour,Kashgar Turpan Tour,Kashgar Dunhuang Tour,Urumqi Turpan Tour,Urumqi Dunhuang Tour,Kashgar Urumqi Turpan Tour.
Price from:US$1500 

Altay Mountain Kanas Lake Hemu Village North Xinjiang Tour - 5 Days ¡¡¡¡View details
Altay Mountain Tour,Kanas Lake Tour,Hemu Village Tour,Altay Mountain Travel,Kanas Lake Travel,Hemu Village Travel,Northern Xinjiang Tour,Northern Xinjiang Travel,Altay Mountain Kanas Lake Hemu Village Tour.
Price from:US$1200 

Urumqi Boerjin Karamay Ili Zhaosu Xinyuan Tour - 12 Days ¡¡¡¡View details
Northern Xinjiang Tour,Northwest Xinjiang Tour,Boerjin Tour,Karamay Tour,Ili Tour,Zhaosu Tour,Xinyuan Tour,Heavenly Lake Tour,Hemu Village Tour,Kanas Lake Tour,Ghost City Tour,Sayram Lake Tour,Narat Grassland Tour.
Price from:US$2500 

Urumqi Kashgar Turpan Dunhuang Xian Tour - 11 Days ¡¡¡¡View details
Urumqi Xian Tour,Urumqi Dunhuang Xian Tour,Urumqi Dunhuang Tour,Kashgar Dunhuang Tour,Kashgar Xian Tour,Xinjiang Dunhaung Xian Tour,Kashgar Turpan Dunhuang Xian Tour,Turpan Dunhuang Xian Tour,Urumqi Xian Tour
Price from:US$2560 

Duhuang to Kashgar along Silk Road Tour - 11 Days ¡¡¡¡View details
Duhuang to Kashgar Tour, Duhuang to Turpan Tour,Duhuang to Taklamakan Deser Tour,Duhuang to Hotan Tour,Duhuang to Yarkant Tour,Duhuang to Xinjiang Tour,Duhuang to Kashgar along Silk Road Tour.
Price from:US$2500 

Xian to Kashgar along Silk Road Tour - 10 Days ¡¡¡¡View details
Xian to Dunhuang Tour, Xian to Turpan Tour, Xian to Urumqi Tour, Xian to Kashgar Tour, Xian to Tashkurgan Tour, Xian to Xinjiang Tour, Xian to Gansu Tour, Xian Silk Road Tour, Xian to Kashgar Silk Road Tour.
Price from:US$2500 

Kashgar Urumqi Turpan Tour - 6 Days ¡¡¡¡View details
Kashgar Urumqi Turpan Tour,Kashgar Urumqi Turpan Travel, Kashgar Urumqi Turpan Trip, Kashgar Urumqi Tour, Kashgar Turpan Tour,Urumqi Turpan Tour,Urumqi Kashgar Tour,Turpan Kashgar Tour,Turpan Urumqi Tour.
Price from:US$1500 

Kashgar Tashkurgan Urumqi Turpan Dunhuang Tour - 9 Days ¡¡¡¡View details
Kashgar to Duhuang Tour, Turpan to Dunhuang Tour, Urumqi to Dunhuang Tour,Kashgar Tashkurgan Tour,Kashgar to Turpan Tour, Kashgar to Urumqi Tour, Xinjiang Gansu Tour, Kashgar Urumqi Turpan Dunhuang Tour
Price from:US$2600 

Kashgar Tashkurgan Aksu Kuqa Korla Turpan Urumqi Tour - 11 Days ¡¡¡¡View details
Kashgar Tashkurgan Tour,Kashgar Aksu Tour, KashgarKuqa Tour, Kashgar Korla Tour, Kashgar Turpan Tour, kashgar Urumqi Tour, Tashkurgan Aksu Tour, Aksu Kuqa Tour, Kuqa Korla Tour, Korla Turpan Tour,Turpan Kuqa Tour.
Price from:US$2500 

Kashgar Hotan Aksu Kuqa Korla Turpan Urumqi Tour - 12 Days ¡¡¡¡View details
Kashgar to Urumqi Tour, Kashgar to Hotan Tour, Kashgar to Aksu Tour, kashagr to Korla Tour, Kashgar to Turpan Tour, Hotan to Turpan Tour, Aksu to Turpan Tour, kashgar to Kuqa Tour, Kuqa to Turpan Tour.
Price from:US$2600 

Kashgar Yarkent Hotan Urumqi Turpan Tour - 7 Days ¡¡¡¡View details
Kashgar to Turpan Tour, Kashagr to Urumqi Tour,Kashgar to Hotan Tour, Hotan to Urumqi Tour, Hotan to Turpan Tour, Turpan to Hotan Tour, Kashgar to yarkent Tour, Hotan to Yarken Tour, Urumqi to Yarkent Tour.
Price from:US$1600 

Urumqi Turpan Hotan Taklamakan Desert Yarkand Kashgar Tour - 9 Days ¡¡¡¡View details
Urumqi Tour,Turpan Tour,Hotan Tour,Taklamakan Desert Tour,Yarkand Tour,Kashgar Tour,Urumqi Travel,Turpan Travel,Hotan Travel,Taklamakan Desert Travel,Yarkand Travel,Kashgar Travel,Xinjiang Tour, Xinjiang Travel.
Price from:US$2200 

Xinjiang Trekking Tour - 10 Days ¡¡¡¡View details
Xinjiang Trekking Tour,Xinjiang Trekking Travel, Xinjiang Trekking Trip,Kashgar Trekking Tour,Kashgar Trekking Travel,Kashgar Trekking Trip,Urumqi Turpan Kashgar Tour,Urumqi Turpan Kashgar Travel.
Price from:US$2500 

Taklamakan Desert Karakul Lake Muztagh ata Oytagh Mountain Tour - 10 Days ¡¡¡¡View details
Taklamakan Desert Tour,Karakul Lake Tour,Muztagh ata Tour,Oytagh Mountain Tour,Muztagh Ata Tour,Konger Mountain Tour,Oytagh Glacier Tour,Pamir Mountain Tour,Opal Village Tour,Davakul Lake Tour,Gaochang City Tour.
Price from:US$2400 

Kashgar Tashkurgan Hotan Urumqi Turpan Tour - 10 Days ¡¡¡¡View details
Kashgar Tour,Tashkurgan Tour,Hotan Tour,Urumqi Tour,Turpan Tour,Kashgar Travel,Tashkurgan Travel,Hotan Travel,Urumqi Travel,Turpan Travel,Kashgar Adventure,Tashkurgan Adventure,Hotan Adventure,Urumqi Adventure
Price from:US$2400 

North to Southwest Xinjiang Tour - 12 Days ¡¡¡¡View details
North to Southwest Xinjiang Tour,North to Southwest Xinjiang Travel, North to Southwest Xinjiang Adventure, North to Southwest Xinjiang Tour Trip, North to Southwest Xinjiang Voyage, North to South Xinjiang Crossing Tour.
Price from:US$2600 

Urumqi to Kashgar Taklamakan Desert Crossing Tour - 15 Days ¡¡¡¡View details
Urumqi to Kashgar Taklamakan Desert Crossing Tour,Urumqi to Kashgar Taklamakan Desert Crossing Travel,Urumqi to Kashgar Taklamakan Desert Crossing Adventure,Urumqi to Kashgar Taklamakan Desert Crossing Trip
Price from:US$3500 


Email: sales@yunnantravelguide.com          Address:Rixin Road,Kunming City,Yunnan Province,China


Made By:D520